Referat fra Generalforsamlingen 2015

Kære alle

Her følger referatet fra generalforsamlingen 2015.

Formandens beretning

Det har været et generelt stille år i klubben.

Medlemstallet holdt sig stabilt på omkring 120 medlemmer.
Økonomisk kom vi ud af 2014 med et overskud på godt kr. 5000. Vi har for indeværende en kassebeholdning på ca. kr. 78000.

Der har med alt i alt ikke været de helt store udfordringer – hverken af organisatorisk, økonomisk eller samarbejdsmæssig art.

I løbet af sommeren 2014 var dog der enkelte tilfælde af klager fra beboere over, at der blev spillet (høj) musik på banerne. Der blev indledt en dialog med såvel brugergruppen på stadion samt beboerne, som klagede. Det skal understreges, at det naturligvis IKKE er tilladt at benytte musikudstyr på banerne.

Vi havde fællestræninger igen sidste sæson med stor succes.

Beslutninger ved GF

Kontingent og banebooking

Kontingentet bliver fastholdt på kr. 200.
Banetider bliver efter gammel model – altså 2 spillere pr. ugentlig banetime i tidsrummet mandag til fredag kl. 16-22.

Der indløb et forslag om indførsel af et ungdomskontingent.
Forslaget blev vedtaget. Det blev besluttet, at spillere født i 1998 eller senere kan blive medlemmer for kr. 25 for en sæson. Her vil man kunne reservere 1 banetime pr. 4 spillere ugentligt. Reservationerne for ungdomsspillere vil vi primært lægge fra kl 16. Det kræves tillige, at man som ungdomsspiller har en voksen over 18 med til at forestå træningspas.

Baneønsker skal sendes til Johan. Tiderne vil blive lagt medio april.

Tilmelding til træning – vigtigt!!

Vi har hørt fra mange medlemmer, at banerne ofte står tomme. For at øge udnyttelsesgraden af banerne har vi derfor besluttet at vi vil forsøge at indføre et system, hvor man er forpligtet til at melde sig til sin banetid hver gang.
Vi regner med, at det kommer til at foregå via holdsport.dk.

Det vil tillige blive sådan, at en reservation eventuelt kan blive inddraget, hvis de medlemmer, den er reserveret til, konsekvent ikke benytter tiden.

Endelig vil vi udfærdige nogle regler, efter hvilke andre medlemmer kan melde sig til ens tid, hvis man ikke har tilmeldt sig indenfor en nærmere angivet frist. Andre kan godt have gavn af tider, der ikke bliver benyttet.

Vi håber at kunne finde en løsning, der virker tilfredsstillende, og vender tilbage med yderligere detaljer i forbindelse med banebooking.

Hvis systemet bliver indført, bliver det obligatorisk for alle medlemmer.
I forbindelse med systemet skal vi bruge emailadresser på alle medlemmer.

Fællestræninger

Vi er på udkig efter trænere og håber meget på igen i år at kunne tilbyde fællestræning på forskellige niveauer.

Nyt udstyr

Som det ses af formandens beretning, råder klubben over et fornuftigt beløb, så vi modtager meget gerne forslag til, hvad midlerne eventuelt kunne benyttes til til gavn for klubben og medlemmerne. Der blev drøftet indkøb af net og linjer. Nye stolper ligger desværre ikke indenfor vores økonomiske formåen

Hav en fantastisk sæson.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s