Referat af Generalforsamlingen 2016

Kære alle sammen

Her følger referatet fra generalforsamlingen 2016.

Medlemmer: Vi lå nogenlunde som de foregående år på ca. 130 – samlet lidt flere medlemmer da vi nu har ungdomskontingent.

Økonomi: Klubbens økonomi er stabil og god. Vi har pr. 31/12-2015 en kassebeholdning på kr. 78.183 og havde et positivt resultat på kr. 591 ifht. klubbens indtægter og udgifter i 2015.

Ang. materiel: Vi har anskaffet og modificeret fire sandskabere – pas godt på dem. Nettene er i fornuftig stand og der skulle være stolper på de tre baner. Der købes løbende bolde som kun må bruges ifm. klubbens egen træning. Der arbejdes på at lave et skab i skuret, som kun klubbens trænere har adgang til for at hindre uhensigtsmæssig brug. Når vejret bliver lidt bedre, vil banerne blive sat op/lagt, så vi kan komme ud og få sand mellem tæerne igen. Så snart de er klar, bliver det meldt ud på hjemmesiden/fb.

Træning: Charlotte og Dennis coachede klubbens medlemmer igennem sæsonen på hhv. et A og et B hold. Der var fin tilslutning til træningerne i 2015, og vi kan med glæde melde, at Charlotte og Dennis også i år har sagt ja til at træne i klubben. Husk tilmelding via hjemmesiden til hver træning (der er kun et begrænset antal pladser).

Naboerne: I 2014 fik klubben flere klager fra naboer om støj fra beachbanerne. Bestyrelsen reagerede ved at orientere på hjemmesiden og sætte laminerede sedler op med forbud mod at spille musik ved brug af banerne. Det var dog i 2014 ikke helt klart, hvornår og om det overhovedet var klubbens egne medlemmer som havde støjet. Det positive er, at der ikke har været klager i 2015, og bestyrelsen opfordrer til fortsat at vise hensyn og (som medlem) påpege reglerne over for alle brugere af banerne.

Nyt booking system: Bestyrelsen er enige om, at det for en optimal udnyttelse af klubbens banefaciliteter vil være gavnligt at arbejde på at indføre et booking system som afløser for de faste tider, som hidtil har været praksis i klubben. Det er der flere grunde til: 1. Da vi kun disponerer over tre baner, er det en særdeles stor udfordring at tildele alle medlemmer en fast (attraktiv) banetid, som ligger på et tidspunkt i løbet af ugen, hvor (de fleste) medlemmer har fået fri fra arbejde eller studier og samtidig før det bliver mørkt. 2. Det er bestyrelsens erfaring, at en del faste banetider ofte ikke benyttes af de medlemmer, som er blevet tildelt disse tider. Herved går en masse ”banetid” tabt, som ellers kunne være udnyttet ved at andre booker tiden. 3. Et booking system vil også åbne op for, at medlemmerne kan spille med nye/andre af klubbens medlemmer end de personer som hidtil er blevet tildelt en banetid sammen.

OBS: Pt. har klubben dog ikke et online booking system som kan imødekomme de krav, der skal til for at få et brugbart system. Derfor fortsætter de faste tider indtil videre.

Beslutninger ved GF 2016

Kontingent og banebooking

Kontingentet bliver fastholdt på kr. 200 for sæsonen 2016
Banetider bliver indtil videre efter gammel model – altså 2 spillere pr. ugentlig banetime i tidsrummet mandag til fredag kl. 16-21.30.

  • For at blive medlem betaler man kontingent på gironr. 1-672-9280. Ved girobetaling skal benyttes kort art +01.
  • Ved kontooverførsel skal benyttes regnr. 1199 og kontonummer 16729280
  • Husk fuldt navn, adresse og fødselsdato på indbetalingen, så vi kan finde dig på betalingsudskrifterne

Baneønsker skal sendes til Johan på Johan.fbvk@gmail.com Tiderne vil blive lagt medio/ultimo april.

Ungdomskontingent
Sidste år indførte vi ungdomskontingent, hvilket videreføres i denne sæson. Spillere født i 1999 eller senere kan blive medlemmer for kr. 50 for en sæson. Her vil man kunne reservere 1 banetime pr. 4 spillere ugentligt. Reservationerne for ungdomsspillere vil vi primært lægge fra kl 16. Det kræves tillige, at man som ungdomsspiller har en voksen over 18 med til at forestå træningspas.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s